Dilma_Rousseff_presidenta_Brasil-asume_Rousseff_presidencia_Brasil_MILIMA20150101_0071_8

http://www.milenio.com/internacional/Dilma_Rousseff_presidenta_Brasil-asume_Rousseff_presidencia_Brasil_0_437956300.html